Voor 2020 is het indexeringspercentage vastgesteld op 2,5%. De bedragen voor kinder- en partneralimentatie stijgen jaarlijks op 1 januari met een bepaald percentage, ook wel indexeringspercentage genoemd. Het indexeringscijfer wordt bepaald aan de hand van het loonindexcijfer en wordt ieder jaar in november door de minister van Justitie bekendgemaakt.

Verplicht

De indexering van alimentatie is geregeld in de wet en gebeurt automatisch. Het maakt geen verschil of de alimentatie door de rechter is vastgesteld of door partijen onderling is overeengekomen.

Uitzonderingen zijn mogelijk

Partijen kunnen in onderling overleg besluiten om af te zien van wettelijke indexering of bepalen dat er op een andere manier moet worden geïndexeerd. Dit moet schriftelijk zijn vastgelegd.

Wat als de alimentatieplichtige de verhoging niet betaalt?

Wanneer de alimentatieplichtige ondanks verzoeken van de alimentatiegerechtigde de jaarlijkse verhoging niet betaalt, kan het LBIO worden ingeschakeld om de achterstallige alimentatie te innen. De achterstallige indexering kan tot 5 jaar terug worden geïnd.

Deel dit blog via:

Ontdek wat mediation voor jullie kan betekenen

Vul het contactformulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.