Mediation2018-01-08T12:13:41+00:00

Mediation

Goed scheiden kan echt!

Hoe verloopt mediation bij scheiding?

Tijdens het eerste mediationgesprek legt de mediator een aantal punten, zoals de vertrouwelijkheid, de geheimhouding, het onderwerp en de kosten, vast in een mediationovereenkomst. Voordat de daadwerkelijke mediation start ondertekent iedere deelnemer de mediationovereenkomst. Tevens ontvangen jullie het mediationreglement en de MfN gedragsregels. Vervolgens start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn/haar kant van de kwestie te vertellen. Tevens worden jullie wensen en behoeften geïnventariseerd.

Als duidelijk is wat er speelt, de belangen inzichtelijk zijn en ieder in de gelegenheid is geweest om zijn/haar verhaal te doen, dan is het punt bereikt waarop beide partijen constructief aan mogelijke oplossingen kunnen gaan werken. De mediator heeft hiervoor verschillende technieken en vaardigheden en maakt gebruik van zijn ervaring, waarmee hij jullie beiden begeleidt om te komen tot de gewenste oplossingen.

Wat wordt er besproken tijdens de mediation?

Bij een echtscheiding komen tijdens de mediationgesprekken onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

– kinderen en kinderalimentatie;
– partneralimentatie;
– de woning en inboedel;
– het vermogen (bezittingen en schulden);
– de pensioenen.

Afronding mediation

De gemaakte afspraken omtrent de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan en de overige gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Pas wanneer jullie beiden het helemaal eens zijn over de inhoud van deze stukken, worden deze ondertekend. Het aantal mediationgesprekken dat nodig is om tot goede afspraken te komen is gemiddeld drie á vier. De duur van de mediation is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van partijen en uiteraard op de inhoud van de te regelen zaken. Gemiddeld duurt het mediationtraject 1 tot 2 maanden.

Afronding echtscheiding

Voordat de echtscheiding definitief wordt, dient de rechter de echtscheiding uit te spreken, ook al hebben jullie via mediation overeenstemming bereikt. Dit gaat door middel van een verzoekschrift. Om dit verzoekschrift te kunnen indienen hebben jullie een advocaat nodig. De meeste mediators moeten dit uitbesteden aan een advocaat. Omdat Huib den Hollander behalve mediator ook advocaat is, regelt hij zelf de afwikkeling van de echtscheiding bij de rechtbank. Dit scheelt in de kosten en vaak ook in tijd. Na een geslaagde mediation verloopt de procedure bij de rechtbank geheel schriftelijk en duurt gemiddeld zo’n 4 tot 6 weken. Na ontvangst van de uitspraak van de rechter, de echtscheidingsbeschikking, moet deze nog worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Dit gebeurt door middel van een ‘Akte van berusting’. Wanneer dit is gebeurd, is de echtscheiding een feit.

Voordelen

Voordelen van mediation boven een scheiding op tegenspraak:

– goedkoper
– eigen inbreng van partijen
– meer draagvlak
– beter resultaat
– minder stressvol
– sneller
– zorgvuldiger
– goede basis voor de toekomst

Neem vrijblijvend contact op

Wilt u meer informatie over onze diensten? Stuur een bericht en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.