Regelmatig word ik gebeld met de vraag: ‘Wij gaan scheiden, dus we hebben een mediator nodig. Maar, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?’

Enthousiast vertel ik dan over de gesprekken die met de mediator plaatsvinden en over de stappen die nodig zijn voordat de echtscheiding helemaal rond is. En hoewel het voor zowel de potentiële klant als voor mijzelf een eerste stap is om elkaar beter te leren kennen, om te proeven of de kwestie geschikt is voor mediation en of ik voor hem/haar wel de geschikte mediator ben, is het natuurlijk handig wanneer je deze informatie ook op ieder gewenst moment kunt terugvinden op internet. Hieronder vind je een korte beschrijving van alle stappen die aan de orde komen tijdens de echtscheiding.

Gratis kennismakingsgesprek

Tijdens een kennismakinggesprek van maximaal een half uur krijgen jullie gedetailleerde informatie over de mediation en over de onderdelen van de scheiding. Ook krijgen jullie zelf de gelegenheid om vragen te stellen over de gang van zaken. Verder is dit een gelegenheid om te beoordelen of wij bij elkaar passen. Tenslotte moet er over en weer vertrouwen in elkaar zijn. Het is erg belangrijk dat ieder zich op zijn/haar gemak voelt.

Eerste mediationgesprek

Gedurende het eerste ‘echte’ mediationgesprek wordt de reden van de scheiding en de scheidingsmelding besproken. Het is belangrijk dat bij beide partners duidelijk is dat de relatie definitief voorbij is. Wanneer dit namelijk niet het geval is, kan het zijn dat bij één van de partners het idee bestaat dat de relatie nog kan worden gered. In zo’n situatie is het maken van afspraken voor de periode na de scheiding vaak erg moeilijk.

Verder worden de overige mediationgesprekken gepland. Tevens worden er tijdelijke afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over wie voor de duur van het mediationtraject in de woning blijft wonen en/of dat deze zo snel mogelijk te koop wordt gezet en (of dat jullie totdat de scheiding helemaal rond is samen in de woning blijven wonen). Hoe worden de kosten verdeeld totdat de echtscheiding een feit is?

Tweede mediationgesprek

Wanneer er minderjarige kinderen zijn, wordt er tijdens dit gesprek gesproken over de kinderen. Bij wie worden ze ingeschreven? Wanneer verblijven de kinderen bij welke ouder? Hoe worden de kosten van de kinderen tussen jullie verdeeld? Hoe informeren jullie elkaar over de kinderen? De door jullie gemaakte afspraken worden door mij vastgelegd in een ouderschapsplan.

Derde mediationgesprek

Tijdens dit gesprek komt de partneralimentatie aan de orde. Er wordt gekeken of er misschien bij één van jullie behoefte is aan partneralimentatie. Wanneer dit het geval is moet er vervolgens worden gekeken of de ander voldoende draagkracht heeft om partneralimentatie te betalen. Ik zal voor jullie draagkrachtberekeningen opstellen.

Vierde mediationgesprek

Tijdens dit gesprek komt de verdeling van jullie gemeenschappelijke vermogen aan de orde. Wanneer jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd komt het er eigenlijk op neer dat jullie gehele vermogen, bezittingen en schulden, bij elkaar worden opgeteld. Vervolgens wordt het geheel in twee gelijke delen verdeeld. Dit gebeurt uiteindelijk op de door jullie samen gewenste wijze. Hierbij wordt ook de inboedel van de woning verdeeld.

Wanneer jullie op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd dan worden deze voorwaarden afgewikkeld.

Ook wordt er bepaald wat er met de door jullie opgebouwde pensioenrechten gaat gebeuren.

Zodra jullie het over alles eens zijn worden de gemaakte afspraken over partneralimentatie, verdeling van het vermogen en van de opgebouwde pensioenrechten door mij vastgelegd in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant.

Duur van scheidingsprocedure

De gesprekken duren elk maximaal anderhalf uur. Tussen ieder gesprek zit gemiddeld één a twee weken, afhankelijk van jullie agenda en jullie wensen. Wanneer er weinig onenigheid is tussen jullie, is het mogelijk dat er een mediationgesprek minder nodig is. Het kan ook voorkomen dat er voor een bepaald onderwerp meer dan één gesprek nodig is. Hierdoor loopt het totale aantal gesprekken uiteraard op.

Uiteindelijk zullen jullie zelf de beslissingen moeten nemen. Ik zal mijn uiterste best doen om jullie in dit proces bij te staan en ervoor te zorgen dat er geen verliezers zullen zijn.

Tevens zal ik ervoor zorgen dat jullie niets over het hoofd zien. Ieder aspect van de scheiding zal tot in detail worden besproken.

Procedure bij de rechtbank

Wanneer jullie het samen eens zijn over de inhoud van zowel het convenant als van het ouderschapsplan mogen jullie de definitieve versie van deze stukken ondertekenen. Omdat ik tevens advocaat ben, kan ik ook het gedeelte bij de rechtbank voor jullie afhandelen. Daardoor hoeft de indiening van het verzoek tot echtscheiding niet via een aparte advocaat plaats te vinden.

Tezamen met een verzoek tot echtscheiding en een uittreksel van de huwelijksakte (en wanneer er minderjarige kinderen zijn, afschriften van de geboorteakten) zal ik de stukken vervolgens indienen bij de rechtbank. Dit gebeurt allemaal schriftelijk.

Na een aantal weken ontvang ik per post de uitspraak van de rechter, de echtscheidingsbeschikking. Deze beschikking moet tot slot worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Jullie moeten daarbij aangeven dat jullie niet in hoger beroep gaan tegen de echtscheidingsbeschikking. Dit gebeurt door middel van ondertekening van een akte van berusting die jullie na ontvangst van de echtscheidingsbeschikking van mij zullen ontvangen.

De door jullie ondertekende akten van berusting stuur ik samen met een exemplaar van de echtscheidingsbeschikking naar de gemeente waar jullie zijn getrouwd. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal de echtscheiding inschrijven in de registers van de Burgerlijke Stand. Vanaf dat moment zijn jullie gescheiden.

Afhankelijk van het aantal mediationgesprekken, de tijd tussen de gesprekken en de tijd die de rechtbank nodig heeft om de echtscheidingsbeschikking af te geven kan de gehele echtscheiding binnen drie maanden plaatsvinden.

Meer over weten mediaton bij een echtscheiding?

Hiermee heb ik in het kort aangegeven wat er allemaal komt kijken wanneer je gaat scheiden via een mediator. Het je vragen of wil je meer informatie, dan kun je uiteraard contact met mij opnemen.
Dat kan via telefoon: 0172 0 57 58 07 of middels e-mail: info@uwmediator.nu

Deel dit blog via:

Ontdek wat mediation voor jullie kan betekenen

Vul het contactformulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.